Vol 20, No 1 (2020)

Studies in Literature and Language

Studies in Literature and Language, Vol.20, No.1, February 28, 2020

Table of Contents

French Article

Yun DENG
PDF
1-5

Articles

Omar Ezzaoua
PDF
6-11
ZHANG ZHE, Xiaoyan HUANG
PDF
12-20
Ali Ahmed Mused Al-Subari
PDF
21-26
Gang XU
PDF
27-32
Ling XUE
PDF
33-38
Simeon Ajiboye
PDF
39-47
Min HU
PDF
48-54
Yiying FAN, Jia MIAO
PDF
55-61
Tingting ZHOU
PDF
62-64
Juan GU
PDF
65-70
Momen Yaseen M.Amin
PDF
71-76
Qiangmei LIANG
PDF
77-82
Mohammed Yakub
PDF
83-89
Bin ZHOU
PDF
90-97
Yue Sun, Stefania Profita
PDF
98-102
Jiachen LIN, Changbao LI
PDF
103-109