Vol 10, No 5 (2014)

Canadian Social Science

Canadian Social Science, Vol.10, No.5, October 31, 2014

Table of Contents

Articles

Lall Ramrattan, Michael Szenberg
PDF
1-8
Jessica Russell, Franklin J. Boster
PDF
9-14
Daniel E. Trucil, Leonard Shyles, Emory Woodard IV, David J. Penyak, Heather Hundley, Michael A. Posner
PDF
15-27
Fernando López-Castellano
PDF
28-38
S. N. Balagangadhara
PDF
39-47
Lu JI
PDF
48-51
Jianqing LIU
PDF
52-55
Yuan LIN, Ke SHANG
PDF
56-60
Leonard C. Opara, Livinus I. Okere, Chinwendu O. Opara
PDF
61-69
Zhizhang WANG, Hong YI
PDF
70-75
Xiaorong FU
PDF
76-80
Fan JIANG
PDF
81-84
Ugumanim Bassey Obo, Felix Onen Eteng, Maurice Ayodele Coker
PDF
85-92
Xiamei PENG, Yushan ZHAO
PDF
93-98
Hanjie WANG, Zhizhang WANG
PDF
99-105
O. O. Thompson
PDF
106-113
Jie ZHANG
PDF
114-118
Mingying XU
PDF
119-125
Yin ZHANG, Gang YANG
PDF
126-131
Xin GUAN
PDF
132-134
Chaoping LUO, Shunyu LI, Junting LI, Chun LIN, Yanlong ZHAO
PDF
135-142
Zhongxin LI
PDF
143-145
E. F. Taiwo
PDF
146-152
Jianjun JI, Amy K. Wells
PDF
153-167
Zaolei ZENG
PDF
168-171
Yuan YUAN
PDF
172-175
Yunjia LIANG, Yunyan LIU
PDF
176-181
Zichao JIA
PDF
182-186
Xingping ZHANG, Desheng QIU
PDF
187-195
Qian ZHAO, Xinliang ZENG
PDF
196-200
A. A. AWE, A. K. Funlayo
PDF
201-205
Qichun YANG
PDF
206-209
L. Andy Afinotan, Victor Ojakorotu
PDF
210-220
Rui YANG
PDF
221-228
Li ZENG
PDF
229-232
Derong ZHENG, Zhiyuan WANG, Hui WANG
PDF
233-239
Wenjuan WANG
PDF
240-243
Biao LUO, Shuping CHENG
PDF
244-248
L. Andy Afinotan
PDF
249-256