Vol 21, No 2 (2020)

Studies in Literature and Language

Studies in Literature and Language, Vol.21, No.2, October 31, 2020

Table of Contents

Articles

Lu JIA
PDF
1-5
Jianping JI
PDF
6-11
Abdalhadi Nimer Abdalqader Abu Jweid
PDF
12-18
Min YU
PDF
19-25
Jonas Agyemfra, Solomon Owusu Amoh
PDF
26-36
Song DING, Yong HU, Zhiwei XIONG
PDF
37-44
Mahsa Sadat Razavi, Jalal Farzaneh Dehkordi
PDF
45-49
Weihua GAO
PDF
50-54
Yiyao KONG
PDF
55-59
Yun WANG
PDF
60-63
Olusegun O. Jegede, Olukemi B. Adesina
PDF
64-75
Wenjie FENG, Qingsheng LU
PDF
76-83
Binyun Wang, Ruwen ZHANG
PDF
84-90
Abdalhadi Nimer Abdalqader Abu Jweid
PDF
91-100
Jing SUN, Yuewu LIN
PDF
101-109
Yiming Jiang
PDF
110-116
Huihui GUO
PDF
117-120