Vol 3, No 1 (2007)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.3, No.1, March 31, 2007

Table of Contents

Content

CONTENTS
Vol. 3 No.1 2007
PDF
P(I)
TABLE DES MATIÈRES
Vol. 3 No. 1 2007
PDF
P(II)
目錄
Vol. 3 No. 1 No. 1
PDF
P(III)

Articles

Jian-xiu GAO
PDF
1-5
Jian-ping WANG
PDF
6-10
Xin-ping ZHOU
PDF
11-14
Lan LI
PDF
15-18
Li LI
PDF
19-30
Qing-yun ZOU
PDF
31-35
Ming CHEN
PDF
36-42
Song-song CHEN
PDF
43-47
Li-juan HUANG
PDF
48-52
Qun-ying XIE
PDF
53-56
Xiao-mei ZHANG
PDF
57-61
Yan ZHANG
PDF
62-65
Bei ZHAO
PDF
66-69
Hong-bo CHEN
PDF
70-76
Wu-zhong ZHOU
PDF
77-80
Wei-yuan CHEN
PDF
81-87
Yan-ru WAN
PDF
88-91