Vol 26, No 1 (2023)

Studies in Literature and Language

Studies in Literature and Language, Vol.26, No.1, February 28, 2023

Table of Contents

Articles

Sabbar S. Sultan
PDF
1-11
Yanzhi MENG
PDF
12-17
Yuan YIN
PDF
18-21
Neng Tia Mutiah, Dadan Rusmana
PDF
22-27
Huimin WEI, Zhiliang LIU
PDF
28-34
Lei TIAN, Yi DU
PDF
35-39
Mengyuan HAO, Rongying ZHENG
PDF
40-43
Abdoulie Senghore
PDF
44-48
Shan LÜ, Changbao LI
PDF
49-52