Vol 5, No 1 (2009)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.5, No.1, March 31th, 2009

Table of Contents

Content

CONTENTS
Vol.5 No.1 2009
PDF
P(I)
TABLE DES MATIèRES
Vol.5 No.1 2009
PDF
P(II)
目錄
Vol.5 No.1 2009
PDF
P(III)

Articles

Yu-he ZHANG
PDF
1-14
Chun-lin HAO
PDF
15-21
Zhao-hui LI, Wen-jing WU
PDF
22-25
Wen-hong BI, Jian-hua ZHAO
PDF
26-29
Hong-lin CHEN
PDF
30-34
An YAN, Zhang-rui YAO
PDF
35-43
Xia ZHENG
PDF
44-50
Ming CHEN, Penkova Varvara
PDF
51-61
Mao-di DONG, Ting-guo ZHANG
PDF
62-67
Zhen-bang JIN
PDF
68-75
Cai-feng LI
PDF
76-79
Dan-dan LIU
PDF
80-83