Vol 14, No 1 (2018)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.14, No.1, March 31, 2018

Table of Contents

French Article

Xuqiang MO
PDF
1-6

Articles

Qun LIU
PDF
7-14
Lijun LI, Manrui GUO
PDF
25-31
Changbao LI, Qingyin TU
PDF
32-40
Jing GU
PDF
41-45
Dezhi GAO
PDF
46-52
Chunxia FU
PDF
53-56
Shasha WANG, Zhenyang SU
PDF
57-61
Fang CHEN
PDF
62-68
Jiansheng YAN
PDF
69-74
Zhaowen SHEN
PDF
75-80
Dezhi WANG, Zheng LI
PDF
81-83
Yunjia LIANG
PDF
84-87