Vol 2, No 4 (2006)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.2, No.4, December 31, 2006

Table of Contents

Content

CONTENTS
Vol. 2 No. 4 2006
PDF
P(I)
TABLE DES MATIÈRES
Vol. 2 No. 4 2006
PDF
P(II)
目錄
Vol. 2 No. 4 2006
PDF
P(III)

Articles

Li-zhi NING, Shao-nan WANG
PDF
1-9
Xue-lian GAO
PDF
10-15
Shui-ying WEI, Zhong-qi LIU, Zhi-ying DAI
PDF
16-20
An YAN
PDF
21-26
Jie ZHANG, Na WANG
PDF
27-30
Qiang CHEN
PDF
31-35
Mao-xin CUI
PDF
36-42
Yu-di LI
PDF
43-46
Qun XIE
PDF
47-50
Qing REN
PDF
51-53
Ling XIANG
PDF
54-57
Xin-ping ZHOU
PDF
58-62
Wei-dong ZHANG
PDF
63-73
Li-chuan LIU
PDF
74-82
Yuan-chao LIU
PDF
83-93