Vol 11, No 9 (2015)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.11, No.9, September 30, 2015

Table of Contents

Articles

Chuan GUO
PDF
1-5
Sinan Çaya
PDF
6-13
Xiehua JIANG, Mingyi SUN
PDF
14-18
Xiaoguang LI
PDF
19-23
Zhengquan LIU, Meirong LIANG
PDF
24-28
Fei LIU
PDF
29-32
Shiqiang ZHANG, Yaling LUO
PDF
33-35
Weiguang HU
PDF
36-42
Deqiang XU, Xiaonan HONG
PDF
43-47
Lijuan WANG, Qian WANG
PDF
48-51
Jingyuan SONG, Yuqi WANG, Daiyang LI
PDF
52-56
Tianjin ZHOU, Yaling LUO, Xueqing ZHOU
PDF
57-65
Xiao DONG, Shiqiang ZHANG
PDF
66-70
Weiyan LIU
PDF
71-78