Vol 14, No 1 (2017)

Studies in Literature and Language

Studies in Literature and Language, Vol.14, No.1, January 31, 2017

Table of Contents

Articles

Qingyin TU, Changbao LI
PDF
1-7
Guoqiang HAO
PDF
8-12
Ranganathan Kalpana
PDF
13-17
Jiansheng YAN
PDF
18-21
Chang ZHENG
PDF
22-27
Marwa Essam Eldin Fahmi
PDF
28-38
Yuhua GUO
PDF
39-42
Ahmed A. Thunaibat
PDF
43-49
Awfa Hussein Aldoory, ِArwa Hussein Aldoory
PDF
50-57