Vol 13, No 2 (2017)

Higher Education of Social Science

Higher Education of Social Science, Vol.13, No.2, December 31, 2017

Table of Contents

Articles

Jing DUAN, Yinghui SUN
PDF
1-17
Yan ZHAO, Min LI
PDF
18-22
Liang LIU, Maoting JIANG
PDF
23-28
Liang LIU, Tianlan LAN, Dongbo GU
PDF
29-34
Miao HE, Shuyan GONG, Xiaochuan ZHANG
PDF
35-41
Yahan YAN
PDF
42-50