Vol 9, No 5 (2015)

Higher Education of Social Science

Higher Education of Social Science, Vol.9, No.5, November 30, 2015

Table of Contents

Articles

Hui ZHOU
PDF
1-4
Mingxing BAI, Jiangpeng SUN, Kaoping SONG, Wanli ZOU
PDF
5-9
Shujia CHEN, Peng JIN, Chunyu CUI
PDF
10-15
Zhijuan LI
PDF
31-34
Danhong MA
PDF
46-50
Lang LI
PDF
69-73
Meiliu ZUO
PDF
27-30
Xiao SUN
PDF
35-38
Ying ZENG, Liang HAN
PDF
60-63
Bo YU
PDF
39-45
Qianqian Wei
PDF
55-59
Fang HU, Lili GUO
PDF
16-19
Wenwen CHENG, Xiancheng ZHANG
PDF
20-23
Baojun SUN, Chunhua FENG
PDF
24-26
Bolin LIU
PDF
51-54
Ziyin LIU
PDF
64-68