Vol 4, No 2 (2008)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.4, No.2, June 30th, 2008

Table of Contents

Content

CONTENTS
Vol.4 No.2 2008
PDF
P(I)
TABLE DES MATIèRES
Vol.4 No.2 2008
PDF
P(II)
目錄
Vol.4 No.2 2008
PDF
P(III)

Articles

Guo-zheng LI
PDF
1-21
Guo-zheng LI, Ying-guang YE
PDF
22-40
Ming CHEN, Zhi-ling ZHAO
PDF
41-47
Ya-ping SHAN, Tian XU
PDF
48-53
Jing-jun ZHU
PDF
54-58
An YAN
PDF
59-64
Yong-yue YU
PDF
65-69
Hui-yuan MAO
PDF
70-73
Hui-yuan MAO
PDF
74-78
Ji-bin LI
PDF
79-83
Yuan-ying CHI, Jing-wen LI, Shao-jie ZHANG
PDF
84-89
Yuan-ying CHI, Shao-jie ZHANG, Jing-wen LI
PDF
90-93
Xiao-hui LI, Yan MA, Wei-hua WANG
PDF
94-97
Lin Li
PDF
98-101
Qiu-juan ZHU
PDF
102-105
Yue-lu WANG
PDF
106-108
Yue WANG
PDF
109-112