Vol 9, No 2 (2013)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.9, No.2, April 30, 2013

Table of Contents

Articles

Zhixin LI, Jingzhen XU, Lihua ZHANG
1-4
Mei GUO, Wenhua HU
5-9
Chunhua FENG, Baojun SUN
10-13
Tas Murat
14-17
Xianming WANG
18-22
Fangpeng GAI
23-26
Lihua YANG
27-30
Rong HOU
31-35