Vol 8, No 3 (2012)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.8, No.3, June 30, 2012

Table of Contents

Articles

Jin ping BAO
1-7
Müge Demir
8-16
Fang Yin, Hui YIN
17-20
Hussein H. Zeidanin, Abdullah K. Shehabat
21-28
Ge HE
29-31
Jing SUN, Mo CHEN
32-36
Ganjavie Amir
37-45
Stephen Ocheni, Basil C. Nwankwo
46-54
Qinfang LIAO
55-57
Ji hui GU, Ding chu WU
58-64
Ali S. Yusufu Bagaji, Joseph O. Achegbulu, Moses Etila Shaibu
65-71
Emad Awad
72-75
Xuehui DU
76-80
Jing SUN
81-86
Jingbo ZHAO
87-91