Vol 7, No 2 (2014)

Advances in Petroleum Exploration and Development

DOI: http://dx.doi.org/10.3968/i302

Advances in Petroleum Exploration and Development, Vol. 7, No. 2, June 30, 2014

To see an article, click its [PDF] link. To see one abstract at a time, click its title link.

Table of Contents

CONTENTS
 
PDF

Articles

SHI Guangren, ZHU Yixiang, MI Shiyun, MA Jinshan, WAN Jun
PDF
1-8
James J. Sheng
PDF
9-20
Surender Singh, D. K. Gupta, Sanjeev Rajput
PDF
21-29
Surender Singh, D. K. Gupta, Sanjeev Rajput
PDF
30-39
WANG Hongjun, BIAN Congsheng, XU Zhaohui, WANG Zecheng, LI Yongxin
PDF
40-51
Vladimir Sigitov, Aleksey Shakhvorostov, Evgeniy Blagikh, Rymbek Тоrgaev, Sarkyt Kudaibergenov
PDF
52-57
Hannes Pichler, Josef Lutz
PDF
58-63
Wang Chen, Gao Xuezhen, Sun Chengyan, Wang Tingting, Zhao Wanchun
PDF
64-67
YANG Yanyun
PDF
68-75
SUN Qiji, WANG Xu
PDF
76-79
FU Huaigang
PDF
80-84
LI Lifeng, ZHOU Fangxi, YUE Xiang’an
PDF
85-90
DUAN Xiaowei
PDF
91-95
V.F. Shayakberov, E.V. Shayakberov
PDF
96-98
WANG Tingting, ZHAO Wanchun, SUN Chengyan, ZHANG Huizhen, SHAO Keyong
PDF
99-101
LIU Xu, WANG Xiaoyu
PDF
102-105
ZHAO Wanchun, WANG Tingting, SUN Chengyan, WANG Chen, ZHANG Huizhen
PDF
106-109
ZHAO Peng, ZHANG Youzhu, ZHANG Haiyang
PDF
110-115
CHEN Lingyun, LIU Yikun, XIA Lihua, LIU Qian
PDF
116-121
XIONG Mei
PDF
122-126
ZHAO Guangda, SUN Qiji, WANG Xiaohu, WANG Xu
PDF
127-131