Vol 3, No 1 (2012)

Advances in Petroleum Exploration and Development

Advances in Petroleum Exploration and Development Vol.3 No.1 March 31, 2012

Table of Contents

Articles

Morteza Nobakht, Christopher Clarkson
PDF
1-10
Jianguang WEI, Qingjie ZHANG, Zhenhai JIANG, Haijun ZHANG, Xiangcai NI, Hongyan SHAO, Zhonghui WANG
PDF
11-17
Iman Farzad, Mahmood Amani
18-32
Ningning YANG
PDF
33-37
Zhenhai JIANG, Qingjie ZHANG, Jianguang WEI, Yunsong GAO
PDF
38-43
Guanglei WANG, Yuanfang CHENG, Jianghong JIA
PDF
44-48
Qingjie ZHANG, Jianguang WEI, Guojun SUN, Liyang JIN, Pengjun GUAN
PDF
49-54
Guanghua DONG, Xinhua LIU, Guangtong FENG, jianghong JIA
PDF
55-60