Vol 2, No 1 (2009)

Advances in Natural Science

DOI: http://dx.doi.org/10.3968/i8

Advances in Natural Science, Vol.2, No.1, June 30, 2009

Table of Contents

Articles

Hezlin Aryani Abd Rahman, Haslinda Ab. Malek, Muniroh Mohd Fadzil, Kamaruzaman Jusoff
PDF
1-8
Zhao-xia DONG, HOU Ji-rui
PDF
9-17
Kun WANG, Xin-Ping GUAN, Bo ZHANG, Xiu-ju LI
PDF
18-25
Chang-mei KE, Ning TANG, Yong HU, Quan-quan WANG
PDF
26-30
Hui-zhi WANG, He XU, Xue-jian XUAN
PDF
31-39
Yuan-yuan LI, Xian-yun MENG, Shou-zhu WANG, Tian-chong ZHOU
PDF
40-46
Qiu-mei FAN, Tie-heng SUN, Zhen-jia ZHANG
PDF
47-58