Women in Imolè Festival in Àkókó Area of Oǹdó State, South West, Nigeria

Deborah Bámidélé ARÓWÓṢẸGBẸ́

Abstract


Much work had been carried out on the role of women in Yorùbá traditional festivals. However, sufficient attention had not been given to female-dominated festivals especially in Àkókó area of Oǹdó State, South-West, Nigeria. This study examines the role and place of women in the society as depicted in Imolè festival (a female-dominated festival) in the identified geographical location. The theoretical framework is based on traditionalist approach and womanist theory. Traditionalist approach deals with the culture of the society while womanism focuses on women and their rights in the society. Our findings show that women play a very significant and relevant role in the religious life of their people as ritual specialists, food providers, entertainers and peace-loving people. The paper concludes that women are not evil objects; they are created for good and harmony of human life. It is therefore suggested that women should see the traditional image of the women as depicted in Imolè festival as a challenge to womanhood, and in particular the Nigerian women. Women should maintain the few good attributes of uprightness and vivacity and should use woman diplomacy productively.


Keywords


Imolè Festival; Yèyémolè; Women; Cult; Female-dominated festivals

Full Text:

PDF

References


Adébòwálé, O. (2005). A womanist reading of Rò Óo Re. Amu: Àkùngbá Journal of the Humanities, 1(1), 32-55.

Adéjùmò, A. (2002). Rò óo Re. Lagos: The Capstone Publications.

Adéoyè, C. L. (1985). Ìgbàgbó àti èsìn Yorùbá. Ìbàdàn: Evans Brothers (Nig. Publishers) Ltd..

Àràbà, A. (1978). “Èrò àti Ìgbàgbó àwọn Yorùbá nípa Olórun”. In O. Olájubù, (Ed.), Ìwé Àsà Ìbílè Yorùbá (pp.1-11). Ìbàdàn: Longman Nigeria Limited.

Awólàlú, J. O., & Dòpámú, P. A. (1979). West Africa traditional religion. Ìbàdàn: Oníbọnòjé Press & Book Industries (Nig.) Ltd..

Àyántáyò, E. F. (2006). Sexual satire in èwe-sùkú: A female dominated festival in Ìgbómìnà, Òsun State. University of Ìbàdàn.

Dangel, C. (2008). “Oǹdó State” Canback Global Income Distribution Database. Retrieved from http://www.cgidd.com

Ìdòwú, E. B. (1962). Olódùmarè, god in Yorùbá belief. Ìbàdàn: Longman Nigeria Ltd..

Ìdòwú-Òshó, O. O. (2008). Women in Yorùbá traditional religion. Ihafa: A Journal of African Studies, 5(3), 206-219.

Ilésanmí, T. M. (1989). Ipa Tí Àwon Obìnrin Ń Kó Láwùjọ Yorùbá Láyé Àtijó Bó Ti Hàn Nínú Lítírésò Àtenudénu. Láàńgbàsà, Jónà Isé Akadá Ní Èdè Yorùbá (pp.80-89), (l). Káróunwí.

Kennet (n.d.). Retrieved from www.mamiwata.com/women.html

Kọ́láwọlé, M. E. M. (1997). Womanism and African consciousness. Trenton: African World Press, Inc..

Ládélé, T. A. A, Mustapha, I. A., Awórìndé, O., Oyèrìndé, O., & Oládàpò, O. (1986). Àkójopò Ìwádìí Ìjìnlè Àsà Yorùbá. Ìbàdàn: Gavima Press Ltd..

Mbiti, J. (1988). The role of women in African traditional religion (pp.69-82). Published in Cashiers des Religions Africaines afrikaworld.net/afrel/atr-women.htm.

Offen, K. (1988). Defining feminism: A comparative historical approach. Journal of Culture and Society, 14, 133. Chicago: University of Chicago Press.

Ògúnbà, O. (1978). Traditional African festival drama. In O. Ògúnbà & A. Ìrele (Eds.) Theatre in Africa (pp.3-26). Ìbàdàn University Press.

Ògúnjìnmí, B. (1989). Ideological standpoints in the criticism of African novel. Review of English and Literary Studies, 6(2), 77-87.

Sheba, J. O. (2006). Yorùbá proverbs with feminine lexis. Ìbàdàn: Spectrum Books Ltd..
DOI: http://dx.doi.org/10.3968/n

Refbacks

  • There are currently no refbacks.