Vol 4, No 4 (2008)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.4, No.4, December 31, 2008

Table of Contents

Content

CONTENTS
Vol.4 No.4 2008
PDF
P(I)
TABLE DES MATIèRES
Vol.4 No.4 2008
PDF
P(II)
目錄
Vol.4 No.4 2008
PDF
P(III)

Articles

Yu-jin ZHANG
PDF
1-17
Zhi-gang MEI
PDF
18-24
An YAN
PDF
25-33
Jing-jun ZHU
PDF
34-39
San-heng LI
PDF
40-45
Hua GE, Hui-yuan MAO, Xiao-hui CHEN
PDF
46-48
Wen-jin WU, Xiaofeng LIU
PDF
49-53
Su-li YU
PDF
54-60
Xing-fu HU
PDF
61-68