Author Details

Xiaowei, DUAN, Jin Zhou Production Plant, Liaohe Oilfield, Liao Ning Province, China