Author Details

ZHANG, Conglian, Dongxin Oil Production Company of Shengli Oil Field, Dongying, China.