Vol 11, No 1 (2016)

Advances in Petroleum Exploration and Development

Advances in Petroleum Exploration and Development, Vol. 11, No. 1, March 31, 2016

Table of Contents

Contents
 
PDF

Articles

Guanyu ZHONG, Ruihe WANG, Weidong ZHOU, Chunhao WAN, Guichun CHEN
PDF
1-9
Wei WANG, Zhichuan GUAN, Jianjun GUO, Yuqiang XU, Yuling DOU, Xiaohui WANG
PDF
10-17
Xiaodong SHI, Chi AI, Jianfei ZHAN, Shijun HUANG, Chaoyang HU
PDF
18-23
Xiongjun WU
PDF
24-29
Yang CHEN, Shaoxian WANG, Guoli DENG, Zongyi CHEN, Jianguo ZHANG, Wei LI
PDF
30-34
Yikun LIU, Yu CAO, Shuang LIANG, Xue LIU, Miao ZHANG
PDF
35-41
Chaoyang HU, Jian GAO, Yazhen LIU
PDF
42-44
Wei LI, Yue LI, Zhichao ZHANG, Ping FANG, Weiguo SUN
PDF
45-49
Guangyi SUN, Jianmin ZHANG, Yuan LEI, Yuejie WANG, Huijiang CHANG, Shangqi ZHAI
PDF
50-54
Qinghui CUI
PDF
55-60
Yun LI, Weijia SUN, Conglian ZHANG
PDF
61-65
Jianrong LI, Bo ZHOU, Lin TAO
PDF
66-69
Dongfeng JIANG, Tingting WANG, Wanchun ZHAO, Yanqiu CHEN, Yunpeng MA
PDF
70-74
Yunwu YOU, Conglian ZHANG, Ding MA
PDF
75-80
Yihe LI, Haiyan GU
PDF
81-83