Vol 20, No 1 (2020)

Advances in Petroleum Exploration and Development

Advances in Petroleum Exploration and Development, Vol. 20, No. 1, December 31, 2020

To see an article, click its [PDF] link. To see one abstract at a time, click its title link.

Table of Contents

Articles

Mingzhao LI
PDF
36-41
N. M. Ismayilov
PDF
42-46
Qing FENG, Shengsheng LI, Yanni SUN, Ming ZENG, Xiaonan LI, Xuxing WANG
PDF
47-53
Hongxia CHEN
PDF
54-62
Lei ZHANG
PDF
63-67
Dianmin ZHAO
PDF
68-71
Jiliang YU
PDF
72-82
Jinzhi LI, Lei GUAN, Yunxian XU, Dandan YU, Yongqiang PAN
PDF
83-88