Vol 5, No 1 (2013)

Advances in Petroleum Exploration and Development

Advances in Petroleum Exploration and Development, Vol. 5, No. 1, March 31, 2013

To see an article, click its [PDF] link. To see one abstract at a time, click its title link.

Table of Contents

Editorial Office
 
PDF
Contents
 
PDF

Articles

Sanjeev Rajput, N. K. Thakur, P. Prasada Rao
PDF
1-13
Azubuike I. Irene, Ikiensikimama S. Sunday
PDF
14-21
A. Edrisi, S. I. Kam
PDF
22-36
SUN Xiaofei, ZHANG Yanyu, LI Xingmin, CUI Guoliang, GU Jianwei
PDF
37-41
Lazson N. Edwin, Ikiensikimama S. Sunday
PDF
42-50
LIU Xiaopeng, HU Xiaoxin, ZHANG Xiaoling
PDF
51-54
LI Shizhen, LV Lin, WANG Hongliang, MENG Miaomiao, WANG Qian
PDF
55-62
J. J. Han, T. H. Lee, W. M. Sung
PDF
63-70
TANG Zhijun, ZHOU Yanjun, JIA Jianghong
PDF
71-76
Prisca Salim, Mahmood Amani
PDF
77-91
SUN Mingxin
PDF
92-99
WEI Jianguang
PDF
100-105
CHEN Ting, ZHANG Guicai, GE Jijiang, YANG Hong
PDF
106-111
LI Jingting, LIU Xiaobo
PDF
112-116
ZHANG Zhongping
PDF
117-120
Acknowledgment to Reviewers
 
PDF
Submission of Manuscripts
 
PDF