Vol 4, No 2 (2012)

Advances in Petroleum Exploration and Development

Advances in Petroleum Exploration and Development Vol. 4, No. 2, December 31, 2012

To see an article, click its [PDF] link. To see one abstract at a time, click its title link.

Table of Contents

Editorial Office
 
PDF
Contents
 
PDF

Articles

LI Heng, YANG Daoyong
PDF
1-17
Mahmood Amani, Mohammed Al-Jubouri, Arash Shadravan
PDF
18-27
Adel M. Al-Ajmi
PDF
28-36
Jerome Rajnauth
PDF
37-45
XU Anzhu, FAN Zifei, ZHAO Lun, XUE Xia, WANG Chenggang
PDF
46-51
Raffie Hosein, Rhonda Lewis-Hosein
PDF
52-57
CHEN Zhenya, WANG Lei, TANG Lingzhi, HUANG Anyuan
PDF
58-62
FANG Chaohe, ZHENG Dewen, LI Xiaolong, HUANG Zhilong
PDF
63-70