Vol 10, No 4 (2016)

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.10, No.4, December 20, 2016

To see an article, click its [PDF] link. To see one abstract at a time, click its title link.

Management Science and Engineering, Vol.11, No.1, calls for papers right now.

Email: mse@cscanada.org;mse@cscanada.net

Online Submission   Email Submission

Table of Contents

Articles

Min'gang ZENG, Han LIN
PDF
1-7
Jianjun YU, Xing WANG, Xing WANG
PDF
8-12
Kai JI
PDF
13-19
Chunrong YU, Huan XU, Haoran ZHENG
PDF
20-25
Xueliang HAN
PDF
26-35
Jianhui YANG, Yi’ nan ZHANG
PDF
36-40
Wanjun LIU
PDF
41-46
Yuchen WU
PDF
47-57
Chao WEI
PDF
58-61
Xuehong ZHANG
PDF
62-67
Heng JIANG, Lan LI
PDF
68-74
Norsida Man, zuhal RDHAIWI kadhim, Ismail Abd Latif, Kelly Wong Kai Seng
PDF
75-86
Congcong LÜ, Xiaojun LONG
PDF
87-92
Yuan LIN, Jiawei FENG
PDF
93-97