Vol 10, No 1 (2016)

Management Science and Engineering

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.10, No.1, March 20, 2016

Table of Contents

Articles

Bin TU, Nian'en GUO
PDF
1-7
Jipu WANG
PDF
8-13
Wenxian TANG, Hui ZHU, Mengxiu ZHU, Qinfeng LI, Jian ZHANG
PDF
14-20
Yanyan CUI, Xueyi CHEN
PDF
21-26
Chunlei YANG, Liyun NIU
PDF
27-32
Tong LI
PDF
33-37
Abdullah R. Arabiyyat
PDF
38-42
Zijin PENG
PDF
43-48
Yingchun ZHENG, Yunfeng YANG
PDF
49-57
Qianling CHEN, Lan DU
PDF
58-66
Chaoan LAI, Cuilu XU
PDF
67-75
Lan XU, Jiaming LI, Yamin ZHAO
PDF
76-82