Vol 7, No 1 (2013)

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING

Management Science and Engineering, Vol.7, No.1, March 20,  2013

Table of Contents

Articles

Ping SHI, Xianfeng HAN, Bingnan ZHANG
1-6
Zhi LIU, Yuanying CHI
7-13
Yu XIA, Zongfang ZHOU, Yang YANG, Cao XU
14-17
Jian ZHANG, Wenxian TANG, Haiyang ZHAO, Zhenxin TANG, Xuelong TAN, Kai YAO
18-23
Wei LU, Shenshen LIN
24-30
Li LU, Xu CHEN
31-34
Yujie ZHANG, Jie WU, Tingting LIU
35-44