Vol 11, No 2 (2015)

International Business and Management

International Business and Management, Vol.11, No.2, October 31, 2015

Table of Contents

Articles

Kaifeng MAO
PDF
1-7
Yaojun HAN, Yongliang WANG
PDF
8-15
Sami Abdullah Albahussin
PDF
16-30
Jing XU, Shujia CHENG
PDF
31-35
Xuanzhi YANG
PDF
36-43
Yanli QIN
PDF
44-49
Mingxia ZHANG, Bo ZHAO
PDF
50-54
Yiping CHEN
PDF
55-59
Yiqiong CHEN
PDF
60-63
Feng SUN
PDF
64-68
Si ZHANG, Rui SUN
PDF
69-73
Qi WANG
PDF
74-80
Ping ZHANG
PDF
81-86
Nguyen Hoang, Duc Huu Bui
PDF
87-92