Vol 9, No 1 (2013)

Canadian Social Science

Canadian Social Science Vol.9 No.1 February 28, 2013.

Table of Contents

Articles

Saleem Isaaf Alazab, Ahmed Adnan Al-Nuemat
1-8
Luke N. Onuoha
9-14
Bo Meng, Lixia Chen
15-19
Li Ge
20-27
Aliye Mohammad Jafari, Fatemeh Pourjafari
28-31
Edoh Koffi Pierrot
32-38
Ijeoma Aniedi Archibong
39-43
Dong Xi
44-47
Bo Feng
48-52
Hassan Shahabi, Marzieh Kouchaki
53-55
Bing Sun, Hui Zhou, Bingxia Zhu
56-64
J. F. Adebisi
65-70
Youli HUANG, Yifang SUN, Qian WANG
71-77
Hui-Chen Chu, Nai-Ying Ko
78-82
Min LEI
83-100
Hussein H. Zeidanin, Abdullah K. Shehabat
101-105
Chris C. Ojukwu, Felix George O. Nwaorgu
106-115
Ayman Abu Al-Haj
116-134
Lanre Abass Bolatito
135-146
Yu XIONG
147-151
Nazmi Al-Shalabi, Raja Al-Khalili, Kifah Umari, Marwan Obeidat
152-157
Don John O. Omale
158-164
J. F. Adebisi
165-168
Yun DENG
169-173
Jianru YE
174-178