Jungian Theory of the Collective Unconsciousness in the Light ofQuantum Psychology

Adamski Adam, Borowik Bohdan

Abstract


From a biological point of view, a human being is an open system and cannot be considered in isolation from their surroundings, as together with their surroundings they constitute the one whole. Between the individual and their surroundings there is a continuous exchange of information, energy and matter. A person should be treated not only as a single system, but also as a system composed of a whole series of subsystems, between which there is a lot of feedback. The whole world constitutes a unity since all processes taking place in it are interrelated and mutually influence one another, focusing all the power and influence coming from the space that are so strong that they cannot be omitted. The material can be used to run bioelectronic processes that are essential for every organism to function properly. A living organism can be recognized as a complex electronic device, analogous to the technical devices, and biological materials (proteins, DNA, RNA) which are as structural components in electronic devices. This is the basis to establish the thesis that a biological system can act as a quantum computer, functioning on the basis of entangled quantum states and optoelectronic phenomena.

Keywords


Consciousness; Collective unconscious; Archetypes; Quantum interaction

Full Text:

PDF

References


Adamski, A. (2006). Rola procesów bioelektronicznych w kształtowaniu percepcji zmysłowej i funkcji psychicznych człowieka [Bioelektronics role in shaping processes of sensory perception and mental functions of the human]. Katowice, Poland: Wyd, Uniwerystet Śląski w Katowicach.

Adamski, A. (2013). Quantum nature of consciousness and the unconscious collective of Carl G. Jung. NeuroQuantology, 11, (3), 466-476.

Bel, P. A., Greene, C., Fisher, J., & Baum, A. (2004). Psychologia środowiskowa [Environmental psychology]. Gdańsk, Poland: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bertalanffy, L. (1976). Historia rozwoju i status ogólnej teorii systemów [History of the development and status of the general systems theory]. Warszawa, Poland: Wydawnictwo. Naukowo Techniczne.

Crick F. (1979).Thinking about the brain. Scientist American, 241, (3), 81-108.

Damasio, R. A. (2000). Tajemnica świadomości [The mystery of consciousness]. Przeł. M. Karpiński. Poznań, Poland: Wydawnictwo Dom Wydawniczy Rebis.

Dudek, Z. W., & Pankalla, A. (2008). Psychologia kultury [Psychology of culture]. Warszawa, Poland: Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Eccles, J. C. (1981). Die Menschliche Personlichkeit: Ein wissenschafliches und ein philoso-phisches Problem [The human personality: A knowledge-sheep handsome and a philo-phisches problem]. Naturwissenschaft. Rundschan, 34, (6), 227-237.

Eccles, J. C. (1992). Evolution of consciousness. Proceedings of the National Academy of the United States of America, 8, 7320-7324.

Freud, Z. (1940). An outline of psychoanalysis (Standard ed., 23, First German ed.). London, England: Hogarth.

Freud, Z. (1976). Poza zasadą przyjemności [Outside the pleasure principle]. Warszawa, Poland: PWN.

Grabowska, A., & Królicki, L. (1997). Pozytronowa emisyjna tomografia (PET) i jej zastosowania w badaniach funkcjonalnej organizacji mózgu człowieka, oraz w klinice [Positron emission tomography (PET) and its application in the study of the functional organization of the human brain and in the clinic]. Kosmos, 46, 393- 404.

Grabowska, A. (1999). Płeć mózgu [Gender of the brain]. Studia Psychologiczne, (36), 17-38.

Inyushin, M. (1971). Bioplasma the fifth state of matter. In J. Whyte & S. Krippner (Eds.), Future science life and the physics of paranormal phenomena (pp.15-120). New York, NY: Doubleday & Camp.

Jung, C. (1939). The concept of the collective unconscious (W. Collected Works, 9). Princeton, USA: Princeton University Press.

Jung, C. G. A. (1950). Study in the process of individuation (W. Collected Works, 9). Princeton, USA: Princeton University Press.

Jung, C. G. (1981). Archetypy i symbole [Archetypes and symbols]. (Tłum, z j, niem. Jerzy) Prokopiuk. Warszawa, Poland: Spóldzielnia Wydawnicza Czytelnik.

Kabayashi, M., Takeda, M., Sato, T., Yamazakiy, Y., Kaneko, K., . . . Inaba, H. (1999). In vivo imaging of spontaneous ultra-weak photon emission from a rats brain correlated with cerebral energy metabolism and oxidative stress. Neuroscience Research, 34, 103-113.

Kowalczyk, E. (1981). O istocie informacji [On the nature of the information]. Warszawa, Poland: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.

Kowalczyk, M. (1995). Świadomość w funkcjonowaniu umysłu człowieka [Consciousness in the functioning of the human mind]. Poznań, Poland: Wydawnictwo. Nauk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Seria Psychologia i Pedagogika, 100.

Latawiec, A. (1995). Od informacji do sztucznej inteligencji [From information to artificial intelligence]. Studia Philosophiae Christianae, 31(1), 33-47.

Lauster, P. (1995). Świadomość samego siebie [Self consciousness]. Warszawa, Poland: Wyd. Świat Ksiązki.

Levine, I. (1923). The unconscious: An introduction to freudian psychology. London, England: Parsons.

Martel, K. (1958). Marksistowski materialism a filozoficzna koncepcja człowieka społecznego [Marxist materialism and philosophical concept of social man]. Warszawa, Poland. PWN.

Ross G., & Hobbes, W. (1987). Two theories of meaning. In G. Cantor, et al. (Eds.). The figular an the literal: Problems of language in the history of philosophy, science and literature (pp.1600-1800). Manchester, England: Uniwersity Press.

Moskwa, W., Ertel, D., & Adamski, A. (1998). Hipotezy o istocie świadomości a bioelektronika [Hypotheses about the essence of consciousness and bioelectronics]. Lublin, Poland: Fundacja Bioelektroniki.

Ostasz, L. (1996). Teoria świadomości i podświadomości [The theory of the conscious and subconscious]. Kraków, Poland: Towarzystwo Interdyscyplinarnych Badań nad Świadomością.

Ostasz, L. (2011). Swiadomość [The consciousness]. Warszawa, Poland: Wydanictwo Psychologii Kultury ENETEIA.

Pascal, E. (1997). Psychologa Jugowska- teoria i praktyka [ Psychologist Jungs-theory and practice]. Poznań, Poland: Wydawnictwo Zysk i Ska.

Pastuszka, J. (1971). Historia psychologii [History of psychology]. Lublin, Poland: Wydawnictwo. Towarzystwo Naukowe . KUL.

Prokopiuk, J. (2001). Freud a Jung [Freud and Jung]. Pogadanka subiektywna. Nieświadomość. Warszawa, Poland: Wyd. ALBO– albo.

Searle, J. (1992). The rediscovery of the mind. Cambridge, England: MA- MIT Press.

Searle, J. (1995). Umysł, mózg i nauka [The mind, brain, science]. Tł. z j. ang. Tadeusz Baszniak. Warszawa. Poland: PWN.

Sedlak, W. (1967). Model układu emitujący pole biologiczne i elektrostaza [Model emitting the biological field and elektrostasa]. Kosmos A, 16, 151-159.

Sedlak, W. (1975). Ewolucja bioplazmy [Evolution bioplasma]. Roczn. Filozof, 23 (3), 95-116.

Sedlak, W. (1976). Bioplazma [Bioplasma]. Lublin, Poland: Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Sedlak, W. (1979). Bioelektronika [Bioelectronics] (1967-1977). Warszawa, Poland: IW PAX.

Sedlak, W. (1980). Homo electronicus [Homo electronicus.].Warszawa, Poland: PIW.

Sedlak, W. (1988). Inną drogą [Another way]. Warszawa, Poland: I W PAX.

Schródinger, E. (1998). Czym jest życie [What is life]. Przeł. R. Burski. Warszawa, Poland: Wydawnictwo. Prószyński i S-ka.

Stonier, T. (1990). Information as a basic property of the universe. Biosystems, 38 (2-3), 135-140.

Strzałko, J., & Mossor-Pietraszewska, T. (2001). Kompendium wiedzy o ekologii. [A compendium of knowledge about ecology]. Warszawa, Poland: PWN.

Tadeusiewicz, R. (1989). Modele sieci neuropodobnych i przetwarzania informacji wbiologicznych systemach percepcyjnych [Models of neural networks and information processing in biological systems, perceptual]. IV Ogólnopolskie konwersatorium: Cybernetyka- inteligencja- rozwój, PTC, Siedlce, Poland: Uniwersytet Przyrodniczy w Siedlcach.

Tadeusiewicz, R., & Ogiela S. (2006). Kognitywne systemy informacyjne dla potrzeb analizy zobrazowań CUN [Cognitive information systems for the analysis of CNS imaging]. In A. Grzech (Ed.). Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe [Knowledge engineering and expert systems]. Wyd. Politechnika Wrocławska. Wrocław, 1, 77-86.

Trąbka, J. (1983). Mózg a świadomość [The brain and consciousness]. Kraków: Poland, PWL.

Trąbka, J. (1991). Mózg i jego jażń [The brain and its self]. Kraków, Poland: Wydaw. Uniwersytet Jagielloński.

Thargard, P. (1986). Parallel computation and the mind–body problem. Cognitiv. Science, 10, 301-318.

VanWijk, R. (2001). Biophotons and biocommunication. Journal of Scientific Exploration. 15 (2), 183-197.

Vedfelt, O. (2001). Poziomy świadomości [Levels of consciousness]. Tł. z j. duńskiego-Piotr Billig. Warszawa, Poland: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEJA.

Walker, J. (1977). Leben im Licht des energetischen Monismus [Life in the light of the energetic monism]. Naturwiss. Rundsch, 30 (5), 169-172.

Werner, W. (2007). Człowiek, świadomość, społeczeństwo. Splątane korzenie współczesnej psychologii. In M. Wójtowicz–Datska & L. Zając (Eds.). O świadomości. Wybrane zagadnienia. About consciousness. Selected issues (pp.17-39). Bydgoszcz, Poland: Wyd. Uniwersytetu Im. Kazimierza Wielkiego.

Wiernadski, W. (1965). Chimiczeskoje strojenie biosfery ziemli i jejo okruzenia. Moskwa, Rosja: Nauka.

Wiernadski, W. I. (1967). Biosfera.Izbrannyje trudy po biogeochemii.

Zaborowski, Z. (1998). Świadomość i samoświadomość człowieka [Consciousness and self-consciousness of man]. Warszawa, Poland: Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Zimbardo, Ph. (1999). Psychologia i życie [Psychology and life]. Przeł. E. Czerniawska, J. Łuczyński, J. Radzicki, J. Suchecki. Warszawa, Poland: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.3968/%25x

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Adamski Adam, Borowik Bohdan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Share us to:   


Reminder

  • How to do online submission to another Journal?
  • If you have already registered in Journal A, then how can you submit another article to Journal B? It takes two steps to make it happen:

1. Register yourself in Journal B as an Author

  • Find the journal you want to submit to in CATEGORIES, click on “VIEW JOURNAL”, “Online Submissions”, “GO TO LOGIN” and “Edit My Profile”. Check “Author” on the “Edit Profile” page, then “Save”.

2. Submission

Online Submission: http://cscanada.org/index.php/ccc/submission/wizard

  • Go to “User Home”, and click on “Author” under the name of Journal B. You may start a New Submission by clicking on “CLICK HERE”.
  • We only use four mailboxes as follows to deal with issues about paper acceptance, payment and submission of electronic versions of our journals to databases: caooc@hotmail.com; office@cscanada.net; ccc@cscanada.net; ccc@cscanada.org

 Articles published in Cross-Cultural Communication are licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY).

 CROSS-CULTURAL COMMUNICATION Editorial Office

Address: 1055 Rue Lucien-L'Allier, Unit #772, Montreal, QC H3G 3C4, Canada.
Telephone: 1-514-558 6138 
Website: Http://www.cscanada.net; Http://www.cscanada.org 
E-mail:caooc@hotmail.com; office@cscanada.net

Copyright © Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture