Author Details

SONG, Qingxin, Shengli oil field Binnan Oil Production Plant, Dongying, China.