Author Details

LI, Meng, Production Engineering & Research Institute, Daqing Oilfield, Daqing, Heilongjiang, China.