Vol 4, No 1 (2012)

Studies in Mathematical Sciences

DOI: http://dx.doi.org/10.3968/i159

Studies in Mathematical Sciences, Vol.4, No.1, February 28, 2012

Table of Contents

Articles

Liang LIU, Yuling TAN, Wenfeng HUANG, Xing YU
PDF
1-5
Bismark Akoto, Emmanuel Kwame Essel, Gunnar S¨oderbacka
PDF
6-17
Ying ZHENG
PDF
18-21
Angela U. Chukwu, Yisa Yakubu
PDF
22-29
Jinsong JIANG, Youwu GAO
PDF
30-32
Xuewen XIA
PDF
33-38
A. Asaraai, S. Khaleghizadeh, M. B. Mehrlatifan
PDF
39-44