Vol 2, No 1 (2011)

Studies in Mathematical Sciences

DOI: http://dx.doi.org/10.3968/i116

Studies in Mathematical Sciences, Vol.2, No.1, February 28th, 2011

Table of Contents

Articles

Shu-Ing LIU
PDF
1-20
Shiliang WU, Cuixia LI
PDF
107-114
Zengfeng TIAN
PDF
115-123
Kelong ZHENG
PDF
124-134
Shaoyong LI, Ming SONG
PDF
135-144
Yanfang CHENG, Zuodong YANG
PDF
145-156
Torsten Lindström, Gunnar Söderbacka
PDF
157-182
Hussein El-Saify, Mohammed Shehata
PDF
21-35
De-Chih LEE, Chih-Shiung WANG, Lin-Tsang LEE
PDF
36-50
Nassar H. Abdel-All, M. A. Abdel-Razek, H. S. Abdel-Aziz, A. A. Khalil
PDF
51-62
Ping ZHANG
PDF
63-72
Lidong WANG, Lingling LI, Jiu DING
PDF
73-79
Zhanguo LI, Wei XU
PDF
80-87
M. A. Abdel-Razek, A. K. Seddeek, Nassar H. Abdel-All
PDF
88-95
Liebin YAN, Ruisong YE
PDF
96-106