Vol 1, No 1 (2007)

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.1,No.1, September 20, 2007.

Table of Contents

Articles

Ming LEI, Ying GAO
PDF
1-14
Jian-jun LI
PDF
15-24
Dian-yu JIANG
PDF
25-32
Jun-wen FENG
PDF
33-44
Jun-xun DAI, Guan WANG
PDF
45-50
Ling JIANG, Ze-kai HE, Wei WEI
PDF
51-65
Dian-hua WANG
PDF
66-74
Ji-rui HE, Yi-xiang TIAN
PDF
75-82
Wei Fan, Zhe-jiang YANG, Xin YANG
PDF
83-93
Xin-mei LIU, Bo YU, Zhi LIU
PDF
94-105
Peng GAO, Jun-wen FENG, Hua-ting WANG
PDF
106-111
Yan-ru WAN
PDF
112-116
Wei SUN, Wen-xiu HU, Wen-xiu HU, Wu-jun DIAO, Wu-jun DIAO
PDF
117-122
Hai-sheng CHEN, Run-Ji LIANG, Jin-hua CHEN
PDF
123-127