Vol 11, No 1 (2017)

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.11, No.1, March 20, 2017

Table of Contents

Articles

Pengxian ZHU
1-8
Jun ZHANG, Hong CHEN
PDF
9-13
Jianhui YANG, Weikang HE
14-22
Huanwen PAN, Han LIN
PDF
23-30
Jianjun YU, Xiaofei CAI
PDF
31-39
Ariunchimeg Shatar
PDF
40-46
Yuanyuan LU, Jiaming LI
PDF
47-53
Zhenyu ZHANG, Mengyun XIANG
54-56
Xikun SU, Liming CHEN
PDF
67-75
Daguang BAO, Bingren ZHANG, Hongshuang LIU
PDF
76-86
Xinyu PENG, Chan XIAO
PDF
87-93
Mengyun XIANG
PDF
94-100
Jing SUN
PDF
101-105
Na CHANG
PDF
106-111