Vol 8, No 4 (2014)

Management Science and Engineering

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.8, No.4, December 20, 2014

Table of Contents

Articles

Saleh.T. Zurqan, Mohanad F. Aldweikat[
PDF
1-14
FangTong LIU
PDF
15-21
Zuojun WANG, Yue CHEN, Yanrong WANG
PDF
22-26
Yan LU
PDF
27-31
Jinwei QING
PDF
32-36
Jing XIAO
PDF
37-43
Zhang ZHANG, Shuzhen CHEN
PDF
44-48
Yuandong GAO, Na ZHANG, Xiaoming ZHAO
PDF
49-55
Dan JIANG, Yan PU, Shuxi ZHOU
PDF
56-60
Jun WANG, Li OU, Gelin DAI
PDF
61-65
Xin LIU, Min NUO
PDF
66-69
Zhe ZHU, Jiang WU
PDF
70-74
Zhiping NIE
PDF
75-78
Xiao DONG, Feng XU, Shiqiang ZHANG
PDF
79-81
Gongbing BI, Kun XIANG
PDF
82-87
Zhongcheng LIU
PDF
88-91
Qiumin LI, Yixiang TIAN, Gaoxun ZHANG
PDF
92-97
Mingxuan TIAN
PDF
98-103
Hui WANG, Shuhong ZHANG
PDF
104-106
Guoping XU
PDF
107-112
Yimin LI
PDF
113-119
LIN ZHU
PDF
120-126
Sui TAN
PDF
127-131
Heng LI
PDF
132-135
shucai FU
PDF
136-140