Vol 8, No 3 (2014)

Management Science and Engineering

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.8, No.3, September 20, 2014

Table of Contents

Articles

Laquanda Leaven, Xiuli QU
PDF
1-4
Salwa Alsamarai, Amaal Amawi, Mohammad Ali H. Eljinini
PDF
5-10
Feng YANG
PDF
11-16
Cheng CHEN
PDF
17-22
WANG Han, Jun WANG, XinHui ZHANG
PDF
23-26
Jing XIAO
PDF
27-30
Zaiqiang HUO, Jinnan YIN
PDF
31-34
Laquanda Leaven
PDF
35-40
Fang WANG
PDF
41-45
Xiaomin XIE, Hai BAI
PDF
46-49
Ziyu ZHANG
PDF
50-56
Xiangli LI, Shaorong SUN
PDF
57-60
Yan ZHAO
PDF
61-64
Junhua HU, Peng CHEN, Liu YANG
PDF
65-71
Adebowale Musefiu Adeleke
PDF
72-78