Vol 12, No 3 (2016)

International Business and Management

International Business and Management, Vol.12, No.3, June 30, 2016

Table of Contents

Articles

David A. Abrahams, Cam Caldwell
PDF
1-8
Hongmei JU, Sifan YIN, Xinyi DONG
PDF
9-14
Qian ZHANG
PDF
15-21
Fangfang FU, Jianping WU
PDF
22-26
Zhaofeng LI
PDF
27-30
Raed H Wishah
PDF
31-40
Dan ZHANG, Hao JIN
PDF
41-48
Mozfi Mohammad Amyan
PDF
49-61
Wenhua CAO, Hao JIN
PDF
62-70
Juxia HUANG
PDF
71-77