Vol 10, No 2 (2015)

International Business and Management

International Business and Management, Vol.10, No.2, April 30, 2015

Table of Contents

Articles

Paolo Pietro Biancone, Silvana Secinaro
PDF
1-5
Juliya Tsertseil
PDF
6-10
Jun HUANG, Yu JIA
PDF
11-15
Xingru JIANG, Junmin WU
PDF
16-21
Mahmoud Mohammadian, Mahsa Ahmadi
PDF
22-27
Li LI, Junmin WU
PDF
28-31
Xiyuan HUANG, Jingui ZHANG
PDF
32-37
Zhi ZHOU, Junmin WU
PDF
38-42
Xijuan YANG, Shijun ZHANG
PDF
43-47
Sui TAN, Jiang WU
PDF
48-53
Ming JING
PDF
54-56
Bo ZHANG
PDF
57-63
Zongrong RAN, Pingping WANG
PDF
64-68
Hui SUN
PDF
69-74
Lingyan KONG
PDF
75-81
Chenziyu GUO
PDF
82-87
Xuejun ZHANG, Jiatong Hou
PDF
88-91
Weiqian YUAN
PDF
92-97
Fengxian LIU
PDF
98-101
Xiaohong ZHOU
PDF
102-106