Vol 10, No 3 (2015)

International Business and Management

International Business and Management, Vol.10, No.3, June 30, 2015

Table of Contents

Articles

Jeffrey C. McILwain
PDF
1-7
Ling JIANG
PDF
8-11
Lutz Paul Sommer
PDF
12-20
Xiaochun SUN
PDF
21-29
Shujia CHENG, Xin LIU, Wenjing SHI
PDF
30-34
Jie ZHENG, Liang DONG
PDF
35-39
Meral Gündüz
PDF
40-47
Wenzhu WANG, Junmin WU
PDF
48-53
Alilu Noah, Hyacinth E. Ichoku
PDF
54-73
Dongjiang HUANG, Yanhua PAN
PDF
74-82
Shenglei PI, Feng CHEN
PDF
83-91
Zhiyong CAO, Huifang LIU
PDF
92-99
Ming WANG
PDF
100-115
Lei TANG
PDF
116-123
Songbiao HE, Fang WANG
PDF
124-128
Ying ZHANG
PDF
129-136
Jianqiu YU, Zhe CAO
PDF
137-141
Shuailing LI, Zhi YU
PDF
142-146
Yang YANG
PDF
147-150
Juan WANG, Bowen WANG
PDF
151-156